EST ENG RUS
 
 
 
 
Märjamaa haigla
  Tänuavaldus
  Lühiuudised
  Uudised
  Hinnakiri
  Teenused
  Arvamused ja ettepanekud
  Avaldus
  Ravijärjekorra pidamise nõuded
  Kontakt
  Rahulolu-uuringud
„Kuidas kaitsta hoolekandeasutuses viibivat lähedast nakkushaiguste eest?“

 

     
 
Avaldus
Prindi
 
     
 

KAEBUS / AVALDUS  MÄRJAMAA  HAIGLALE

 

Avaldaja  andmed:

 

Nimi: .......................................................................................................................

Postiaadress: ...........................................................................................................

E-post: ....................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................

Millist haigla osakonda või üksust kaebus/ettepanek puudutab ?

.................................................................................................................................

Kaebuse/ettepaneku sisu ja asjaolude kirjeldus:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
 
Allkiri: ....................................                                       Kuupäev: ........................

 


 
     
  Lauluväljaku 26, Märjamaa 78302 Raplamaa