EST ENG RUS
 
 
www kujundamine
 
 
Märjamaa haigla
  Külastusreeglid al. 28.05.2021.a.
  Röntgenikabineti vastuvõtuajad
  Tänuavaldus
  Lühiuudised
  Uudised
  Hinnakiri
  Teenused
  Arvamused ja ettepanekud
  Ravijärjekorra pidamise nõuded
  Kontakt
Rahulolu-uuringud

 

     
 
Ravijärjekorra pidamise nõuded
Prindi
 
     
 

                                                                             Kinnitan: Sulo Puusta

                                                                                           Juhatuse liige 

                                                                                           10.01.2016            

 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

 Märjamaa Haigla AS

Vastavalt sotsiaalministri määrusele 21.08.2008 nr 46 on kehtestatud plaanilise ravijärjekorra nõuded

1. Plaanilist tervishoiuteenust osutatakse ravijärjekorra alusel juhul, kui teenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe

2. Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda paberkandjal õendusabi-osakonnas     

3. Ravijärjekorda registreerib patsiendi õendusabi-osakonda peaarst Tiiu-Liia Knaps või õendusjuht Taimi Kamarik.

4. Ravijärjekorda registreeritakse:

   1) tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas

   2) telefoni või e-posti vahendusel

5. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest  

6. Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:  

   1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg

   2) planeeritav hospitaliseerimise aeg

   3) planeeritava tervishoiuteenuse näidustus

   4) patsiendi kontaktandmed

   5) suunava arsti kontaktandmed

   6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev

   7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus

   8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt      kinnitatud ravijärjekorra maksiumpikkuse

   9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest

7. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, annab    tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri

8. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja telefoni või e- posti teel,    teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri   

9. Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel kohustub tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul, arvates muudatuste tegemisest.  

  

  

              

 

 


 
     
  Lauluväljaku 26, Märjamaa 78302 Raplamaa