Avaldus

KAEBUS / AVALDUS  MÄRJAMAA  HAIGLALE

 

Avaldaja  andmed:

 

Nimi: .......................................................................................................................

Postiaadress: ...........................................................................................................

E-post: ....................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................

Millist haigla osakonda või üksust kaebus/ettepanek puudutab ?

.................................................................................................................................

Kaebuse/ettepaneku sisu ja asjaolude kirjeldus:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
 
Allkiri: ....................................                                       Kuupäev: ........................