EST ENG RUS
 
 
Kodulehe loomine
 
 
Märjamaa haigla
  Hinnakiri
  Teenused
  Arvamused ja ettepanekud
  Avaldus
  Ravijärjekorra pidamise nõuded
  Kontakt
Rahulolu-uuringud

 

     
 
Arvamused ja ettepanekud
Prindi
 
     
 

 

Kaebuste esitamise ja lahendamise kord
 
Märjamaa Haigla AS
 
 
 
Patsiendil või tema omaksetel on õigus esitada teenuse osutaja vastu kaebusi või teha ettepanekuid.
Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada telefonile 48 21 065, e-posti aadressile: mrhaigla@estpak.ee või kirja teel haigla asukoha aadressile Lauluväljaku 26, 78 302 Märjamaa.
Kirjaliku kaebuse võib esitada vabas vormis või vastaval vormil, mille saab hooldusraviosakonnas valveõelt ja taastusraviosakonnas füsioterapeudilt. 
Registratuuris asub ka postkast kust, laekunud kaebused ja ettepanekud võetakse välja iga tööpäeva lõpul.
Patsiendi kaebus peab sisaldama patsiendi nime ja kontaktandmeid, teenuse osutamise aega ja kaebuse esitamise aluseks olevaid asjaolusid.
Kõik saabunud kirjalikud kaebused registreeritakse ja säilitatakse eraldi kaustas peaarsti kabinetis.
Teenuse osutaja vastab patsiendi kaebusele hiljemalt 2 nädala jooksul kaebuse registreerimisest.
Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus.
 
 
Kaebuste lahendamiseks on loodud komisjon koosseisus:
 
                    esimees:  Tiiu-Liia Knaps - peaarst
                    liikmed:   Helmi Mäe-Leinfeld - haigla vanemõde
                                  Mare Karu - personalitöötaja  
Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse teisi vastutavaid isikuid.
 
Komisjoni otsusega mitte rahule jäädes võib pöörduda Märjamaa Haigla AS juhatuse poole.
 
 
Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste asutuste poole:
 
Eesti Haigekassa   Pärnu osakond Lai 14, Pärnu 80010 ;
                               Telefon 44 77 666
                               Klienditelefon 66 96 630,
                               infotelefon 16 363,
                               email: info@haigekassa.ee ,
                               koduleht: www.haigekassa.ee 
Terviseamet           Tartu mnt.85, Tallinn 10115,
                               Telefon 69 43 500,
                               email: kesk@terviseamet.ee
                               koduleht: www.terviseamet.ee
Eesti Patsientide Esindusühing
                            Kaupmehe 14, Tallinn 10114,
                            Telefon 65 66 429,
                            email: epey@epey.ee
                            koduleht: www.epey.ee
Rapla Maavalitsus  Tallinna mnt 14, Rapla 79513
                             Telefon 48 41 100,
                             email: info@rapla.maavalitsus.ee
                             koduleht: rapla.maavalitsus.ee
 
Häirekeskus  112

 


 
     
  Lauluväljaku 26, Märjamaa 78302 Raplamaa