EST ENG RUS
 
 
 
 
Märjamaa haigla
  Külastusreeglid al. 01.06.2020.a.
  Röntgenikabineti vastuvõtuajad
  Lühiuudised
  Uudised
  Hinnakiri
  Teenused
  Arvamused ja ettepanekud
  Ravijärjekorra pidamise nõuded
  Kontakt
Rahulolu-uuringud
  Patsientide rahulolu-uuring 2011
  Patsientide rahulolu uuring 2012
  Patsientide rahulolu uuring 2013
  Rehabilitatsiooniteenuse tulemuse uurimus 2014
  Patsientide rahulolu-uuring 2015/2016
  Märjamaa Haigla AS personali rahulolu-uuring 2016
  Märjamaa Haigla AS personali rahulolu-uuring 2018
  Patsientide rahulolu-uuring 2018
  Patsientide rahulolu-uuring 2019

 

     
 
Patsientide rahulolu-uuring 2011
Prindi
 
     
 

 Märjamaa haigla rehabilitatsiooni- ja taastusravipatsientide rahulolu-uuringu 2011. aasta tulemused.

Augustist oktoobrini küsisime patsientidelt tagasisidet meie taastusravi- ja rehabilitatsioonikeskuse tööle sooviga selgitada välja rahulolu enam mõjutavad tegurid.
Soovisime selgitada väärtused, mida patsiendid meie juures hindavad enam, mida peame parandama või juurde pakkuma ja kas eksisteerib teenust, mida patsiendid ei hinda ?
Kuna valim oli väike, väljendasime tulemused absoluutarvudes.
Ankeedile vastas 34 patsienti, kellest 7 olid Pärnust ja Pärnumaalt, 2 Võrust, 1 Tallinnast ja 24 patsienti oli Raplamaalt. Enamus vastajatest olid naised (27) ja enamus viibis Märjamaal ravil korduvalt. Üks patsient 13-ndat korda.
Taastusraviga väga rahul oli 31 patsienti, pigem rahul 3 ja valmisolekut Märjamaale uuesti ravile tulla kinnitasid 33 patsienti 34-st. Väga rahul oldi ka määratud raviprotseduuridega, 34 vastanut ja töötajate suhtumise ning viisakusega, 34 sh 1 ülirahul patsient.
Eriti kõrgelt hindasid patsiendid füsioterapeudi usaldusväärsust ja teadmisi. Avatud küsimuste rubriigis avaldati korduvalt tänu füsioterapeudile sõbralikkuse ja professionaalse ravi eest.
Patsiendid olid kõige vähem rahul võimalusega pääseda ravile. Selle olukorra
leevendamiseks meie kontaktisikud abistavad patsientidel leida lähim vaba aeg.
Palusime patsientidel vastata vabas vormis küsimustele osakonna töö paremaks korraldamiseks ning avaldada ideid taastusravivõimaluste arendamiseks. Avatud küsimusi peame väga oluliseks saamaks teada hinnanguid konkreetsetele protseduuridele.
Selgus, et patsiendid soovisid enam veeprotseduure sh ujumist ja vesivõimlemist. Märjamaa ujula kasutamine on täiesti võimalik ja on meil ka pakutavate teenuste nimekirjas.
Kuna ujula kasutamise soovi on korduvalt nimetatud,  parandame selle teenuse kättesaadavust.
 
Suur tänu kõikidele vastajatele!
Haigla juhatus

 


 
     
  Lauluväljaku 26, Märjamaa 78302 Raplamaa